Week 10: De Histamine-provocatie-test

Aangezien we vorige week de Histamine-provocatie-test moesten uitstellen omwille van sinusitis, is deze vandaag namiddag gepland. Ik kijk er zeker niet naar uit, maar het is beter van nu door te zetten. Het is een onaangenaam onderzoek. Na een eerste referentie-blaastest (longfunctie) begint het inademen van de histamine. Het prikkelt een beetje, maar het valt best mee en de voorafgaande zenuwen beginnen af te nemen. We moeten doorgaan totdat de ESW afgenomen is met 20%. Voor mij betekent dat een ESW < 80%. Het gaat vrij goed om uit te ademen, maar de histamine begint steeds meer en meer te prikkelen in de luchtwegen en wekken enorme hoestbuien op. Na elke hoestbui blijf ik nog steeds een goede ESW hebben, dus de test gaat door. Je voelt wel dat hoe hoger de dosis wordt, hoe meer je tegen een weerstand begint in –en uit te ademen. Op 4 mg histamine is ook mijn stem volledig weg en krijgen de hoestbuien de overhand. Mijn ESW zit op 82%, dus in feite nog een dosis histamine  (8mg) hoger inademen. Dit is al vrij hoog, dus we weten dat een allergisch astma kan uitgesloten worden. Daar de hoestbuien te heftig zijn, mag ik stoppen met de test en na inademing van Ventolin en een laatste longfunctie om te zien of ik voldoende gerecupereerd ben, mag ik in de wachtkamer gaan plaatsnemen ter bespreking van het onderzoek. Na 3 kwartier wachten, ben ik eindelijk aan de beurt. Wat ik al wist, wordt nu nogmaals bevestigd. Ik zit met nog vele vragen, maar de arts is redelijk kort en geeft aan dat het voor haar hier afgelopen is. Veel kan ik er niet tegenin brengen, daar ik gehinderd wordt door een stem die me volledig in de steek laat. Ze raadt me aan nog een afspraak te maken met een cardioloog om zekerheid te krijgen dat het niets cardiologisch is. Dat advies gaan we in de wind slaan, aangezien we een tijdje geleden als een volledig cardiologische screening gehad hebben omwille van de trage polsslag, maar verder alles normaal was.
Ik krijg ventolin voorgeschreven om te kijken of dit helpt ivm het dichtgaan van de luchtwegen. Helpt dit niet, dan mag ik de ventolin weglaten…en een handdruk later sta ik alweer terug in de hal….adviezen zin belangrijk, moeten blijkbaar zo snel mogelijk afgehandeld worden en maar goed dat de patiënt verder niets kan zeggen, want dat zou teveel patiënt-gerichtheid vergen.  Mijn grootste vraag blijft hierdoor onbeantwoord. Ik werd getest op de uitademing met de astma-test, maar ik ondervind helemaal geen problemen met de uitademing tijdens het lopen, wel met het inademen, nl het dichtgaan van de luchtwegen tijdens het inademen bij inspanning?? Jammer dat hier niet verder op ingegaan werd, ondanks mijn poging om met krakende stem mijn vragen duidelijk te maken. En dan vragen artsen zich af waarom patiënten zo vaak Dr. Google raadplegen….Grrrr!!
dr google